ÇEVRE

Pili oluşturan kimyasal maddeler, özellikle ağır metaller, ömrünü tamamlamış pil ve akülerin çöplere ve düzensiz depolama sahalarına atılmasıyla, zamanla, toprağa ve suya karışmakta ve besin zincirine katılıp canlı hayatı için risk teşkil etmektedir. Bu özelliklerinden dolayı, kullanım ömrünü tamamlamış pil ve akümülatörlerin geri kazanımı, çevresel zararları minimize etmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak açısından önemlidir. Atık pillerin yönetimi, Malkara Belediyesinin kontrolünde ve yetkilendirilmiş kuruluş TAP (TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ ve İTHALATÇILARI DERNEĞİ) derneğinin destekleriyle yürütülmektedir. Vatandaşlardan gelen talepler ve toplama noktalarından toplanan atık piller TAP derneğinin anlaşmalı olduğu kurumlara gönderilmekte ve bu şekilde geri dönüşüm-bertaraf süreçlerine dahil olunması sağlanmaktadır.

Atık Pillerinizi Belediyemize Nasıl Verebilirsiniz?

2013 yılında “Trakya Kalkınma Ajansı” tarafından proje kapsamında hibe edilen 10 adet Atık Pil Makinesinden 9'u okullara teslim edilmiş ve 1 tanesi de Belediyenin EK Hizmet Binasına yerleştirilerek, öğrenci ve vatandaşlarımız bilinçlendirilmiştir.Atık pillerinizi; Malkara İlçesinde muhtelif noktalara yerleştirilmiş atık pil kutularına bırakabilir veya Çevre Koruma Hizmetleri Bürosuna getirebilirsiniz.

Atık Pillerin Çevreye Etkileri


  • Piller civa, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir.
  • Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler yaratır.
  • Metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir.
  • En başta toprak kullanılmaz hale gelir ve metallerin yarattığı su kirliliği sudaki ekosistemi alt üst eder. Etkilenen sadece su ekosistemi değil, aslında tüm ekosistemdir. Zaman içerisinde bu etkiler insanlar üzerinde de görülür.
  • Atık pillerin sebep olduğu hastalıklar başında, nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir.
  • Pillerin içindeki tüm maddelerin zararı kimi zaman öldürücü boyuta ulaşabilir.
  • Pilin içerisindeki bu zararlı maddeler toprağa karışarak hayvanların yediklerinden ya da sulardan insan vücuduna karışır.
  • Ayrıca bir küçük kalem pil 4 metrekare toprak kirletir ve bu toprağı üretim yapamaz hale getirir.