ÇEVRE

  • Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi
  • Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı Projesi
  • Atık Pillerin Değerlendirilmesi Projesi
  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Değerlendirilmesi Projesi