AKADEMİ

T.C.

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE AKADEMİSİ

Malkara Belediye Başkanlığınca 05.11.2014 tarihli 176 nolu Meclis Kararına istinaden; Malkara'da yaşayan öğrenci, genç ve yetişkin insanları sosyal, kültürel ihtiyaçları ve kişisel gelişimlerini desteklenmesi amacı ile Belediye Akademisi kurulmasına, sosyal kültürel kurslar açılması, kamu kurumları ile işbirliği yapılması, protokol imzalamaya, hizmet noktası belirlemeye, kiralamaya, düzenli giderleri için harcama yapmaya, bakım ve onarım yapmaya Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmesiyle birlikte Belediye Akademisinin kurulma çalışmaları başlamıştır.

Belediye Başkanı Ulaş YURDAKUL'un;

“Burada tüm Malkaralıları Malkara üst kimliğinde buluşturarak Malkara'da hemşerilik bilincini yaşatarak ve sürekli sözünü ettiğimiz dedikodu kültüründen iletişim kültürüne geçen bir Malkara'yla, mutlu insanlarıyla, içinde yaşayan tüm vatandaşlarıyla büyüyen, gelişen, nefes alan ve yaşayan Malkara'nın temelini Malkara Belediye Akademisiyle gerçekleştireceğiz.” Sözleri doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinen Belediye Akademisi 22 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 16.00'da büyük bir katılımla resmi açılışını gerçekleştirilmiştir.

Belediye Akademisinin Misyonu; İlçe sınırları içerisindeki mahalli müşterek ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayarak, sağlıklı ve sürekli gelişen bir kentte; çağdaş kentsel dönüşümleri, güçlenen alt yapısı, artan sosyal refah seviyesi ve önce insan anlayışıyla özgün bir kimlik oluşturarak vatandaşlarımıza yüksek ve değerli yaşam kalitesi sunmaktır.

Belediye Akademisinin Vizyonu; Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bölgede adından söz ettiren, vatandaş memnuniyetini birincil hedef olarak belirleyen sosyal belediyecilik anlayışı ile Akademi'mizden yararlanan her bireyin kişisel gelişimine katkı sunmaktır.

Belediye Akademisinin Değerleri;

Ø Güler yüzlü, yapıcı bir hizmet anlayışı sunmak,

Ø Katılımcı bir yönetim anlayışı ile tarafsız ve hesap verebilir olmak,

Ø Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı olmak,

Ø Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak,

Ø Yenilikçi ve değişime uyum sağlamak,

Ø Hizmette kalite, hız, adalet ve eşitlik.

Çocuk, genç, yetişkin, engelli her bireyin “ ücretsiz ” olarak yararlanabileceği Malkara Belediye Akademisinde;

1 adet Atatürk köşesi

1 adet Başkanlık Makam odası

1 adet Belediye Başkan Yrd. Odası

15 adet farklı çalışma atölyesi

2 adet idari işler odası

1 adet danışma (evrak kayıt bölümü)

1 adet kütüphane

1 adet öğretmenler odası

1 adet sunum ve toplantı odası

1 adet malzeme deposu

1 adet kantin

1 adet mescid

6 adet bayan tuvaleti

5 adet bay tuvaleti

1 adet engelli tuvaleti mevcuttur.

Başvuru Süreci:

Güler yüzlü, çözüm odaklı personeliyle, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda, açılması istenilen kurslara başvuru alınmaktadır. Kurslara katılmak için, kimlik fotokopisiyle birlikte şahsen Akademi binasına gelerek KURS BAŞVURU VE KAYIT FORMU doldurulması gerekmektedir. 18 yaşından küçük kursiyerler için veli onayı zorunludur. Belediye Akademisinde yürütülen sosyal, kültürel, sanatsal, eğitime yönelik ve sportif faaliyetlere katılmasına sağlık ve diğer yönlerden bir sakınca bulunmayan çocuk, genç, yetişkin herkes başvuruda bulunabilir.

Kursiyerlerin Uymak Zorunda Olduğu Kurallar:

1-İstenilen Evraklar: Kayıt Formu (resimli) - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - 1 Adet Vesikalık Fotoğraf - Diploma Fotokopisi - Öğrenci ise Öğrenci Belgesi – Sağlık Raporu

2-Kurslara geliş-gidişlerde öğrencilerin yanında velilerinin bulunması zorunludur. Aksi taktirde doğabilecek olumsuz durumlardan Belediye sorumlu değildir.

3-(3) Üç gün mazeretsiz kursa devam etmeyen, kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren kursiyerlerin kayıtları silinir.

4-Kursların birlik, beraberlik ve düzenini bozan, herhangi bir siyasi görüşü bina içerisinde yaymaya çalışan kursiyerlerin kayıtları silinir.

5-Arkadaşları arasında geçimsizlik içinde kavgacı tavırlarda olan, kurstaki birlik ve beraberliği bozan kursiyerlerin kayıtları silinir.

Kurs Açılma Süreci:

Talepler doğrultusunda başvuru sayıları 12 – 15 kişiye ulaşan genel, mesleki ve teknik kurslar, eğitmenlerin çalışma programları dahilinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Burcu ARABACI koordinasyonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Nazif BALCI ve Belediye Başkanı Sayın Ulaş YURDAKUL'un onayı ile açılır.

Başvuru sayısı tamamlanan kurs programı, eğitmen ve akademi idaresi tarafından vatandaşların isteklerine göre, yaş grupları, okul sınıfları, hafta içi, hafta sonu günlere göre ve saatler göz önünde bulundurularak herkese uyacak ortak bir program doğrultusunda planlanır. Kesinleşen program, kurs açılmadan önce başvuru yapan kişilere telefon edilerek, gün ve saatleri bildirilir. Zaman zaman kurslar ile ilgili bilgilendirme amacıyla başvuru yapan kişilere cep mesaj yoluyla da ulaşılabilmektedir.

Kurs eğitmenleri tarafından, yöresel özellik ve ihtiyaçlara göre eğitim, öğretim, üretim, istihdam ve pazarlamaya yönelik çalışmalar ile nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde mesleki ve teknik içerikli eğitim amaçlanarak hazırlanan yıllık planlarla katılımcılara en iyi şekilde hizmet verilmektedir. Devamsızlık takip çizelgeleri hazırlanarak; kursa devam etmeyen, aksaklık yapan kişiler belirli aralıklarla aranır, kurs durumları kesinleştirilerek, kurs süresinin 1/5'inden fazla devam etmeyen kişilerin kayıtları iptal edilir.

Daha fazla kişiye hizmet edebilmek adına sosyal, kültürel, sanatsal, eğitime yönelik ve sportif faaliyetlerde dönemlik planlamalar yapılabilmektedir. İhtiyaç durumunda kurs bitiminde yeni kursiyerlerin kayıtları alınır. Aynı kurs tekrar açılarak farklı kursiyerlerle devam eder.

Kurs Sonu Katılım Belgesi:

Değerlendirme yapılamayan her türlü faaliyete katılan kursiyerlere katılım belgesi düzenlenir. Değerlendirme gerektiren kurslarda ise, kursiyerlerin başarıyla tamamlamaları şartıyla kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Açılan Kurslar:

Malkara Belediye Akademisinde Hayat Boyu Öğrenme anlayışıyla çocuk ve genç bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişimlerini sağlamak, serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkânını sağlamak, bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, yaşlı bireylerinde sosyal ve ekonomik hayata etkin olarak katılımları için eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: 0.282 427 51 66

Adres: Camiatik Mahallesi Şehit İsmet Yiğit Sokak No:5 P.K.:59300 Malkara/ TEKİRDAĞ

Sosyal Medya Bilgilerimiz

www.facebook.com/belediyeakademisi/

instagram.com/belediyeakademisi/