Tamamlanan

KALİTE EL KİTABI

2015-01-14 16:16:26

Belediyemiz olarak Trakya Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemine yapmış olduğumuz başvurumuz başarılı olarak destek almaya hak kazanmıştır.

Teknik destek başvurumuzla kurumsal olarak toplam kalite eğitimimizi gerçekleştirip, hizmet sunan yerel yönetim birimi olarak uluslararası standartların yakalanmasını hedefliyoruz. Ulaşılacak hizmet standardımız ile kalite sertifikamızı alıp, sunacağımız hizmetin belirli bir standarda oturmuş olmasını ve hizmet sunan birim personelimizin toplam kalite eğitimine alınarak kalite standartlarımızı kavramalarını planlanmaktayız.

Yapılan isin kalitesinin verimliliğinin arttırılarak hatanın sıfırlanmasını hedef alan Belediyemiz için  böyle bir ihtiyacın ortaya çıkmasını sağlayan temel gerekçe; Ağustos 2014 tarihinde yapmış olduğumuz Malkara Vatandaş Memnuniyet Anket sonuçlarıdır. Anket sonuçlarımıza göre Malkara Vatandaşımızın Belediyemizden talepleri:

·         Sosyal hizmet merkezli

·         Çözüm odaklı

·         Marka değeri oluşturmuş bir belediye isteği olmuştur.

Belediye olarak yapmış olduğumuz ön hazırlık çalışmasıyla hizmet kalitesinin arttırılması için Toplam Kalite Yönetimi ve Sisteminin belediye olarak benimsenmesi gerekliliği en önemli ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

Öncelikli olarak; kurumumuz içindeki  hantal yapının değiştirilerek; pratik ve sistemli bir yapıya dönüştürülmesi, kurumumuzun sunduğu hizmetlerin performans kriterlerinin oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesi, belediye hizmetlerimize etki edecek tüm paydaşlarımızın belirlenmesi ve sürece dahil edilmesi, belgelendirme ve standardizasyon faaliyetlerimizin planlanması ve uygulanması, Kalite El kitabımızın hazırlanması ve tüm belediye birimlerimizde uygulanabilirliği için gerekli teorik ve pratik bilgi eğitimlerimizin düzenlenmesi, bu kapsamda sistem değişikliğimizin kalıcılığının sağlanması ve ISO 9001: 2008 Toplam Kalite Sistemi Standardı için gerekli başvurularımızın yapılarak; belediyemiz olarak belgenin alınması amaçlanmaktadır.

Belediyemiz olarak bu sistemimizin kurulması, gerekli eğitimlerimizin ve uygulama standartlarımızın düzenlenmesi, sürdürülebilirliğimizin sağlanması kapsamında Kalkınma Ajansı Teknik Destek bünyesinde projelendirdik.  Böylece sürecin projelendirilerek, sistemli ve gerçekçi olmasını sağladık.

İnsanımızın yaslı, genç, çocuk ayrımı olmadan daha modern ve insanca hizmet almalıdır. Hayal ettiğimiz sistemin yerleşmesi ütopik bir yaklaşım değil, olması gereken olağan durumdur. İnsanımızın hak ettiği saygıyı göreceği, hizmete birinci elden ulaşabileceği çağdaş bir yönetimin Malkara Belediyesi'nde kurumsallaşabilmesi ve bu alanda personelimizin kapasitesinin arttırılabilmesi için projemize ihtiyaç duyulmaktadır.

Personelin toplam kalite standardını özümseyerek hizmet sunması, hizmet alan insanımızın da hizmete erişim hakkının farkına varmasını sağlayacaktır. Sunulan hizmetin kalitesinin artması insanımıza gösterilen saygının göstergesi olacaktır.

Belediye olarak; yerelde gerek kamu kurumlarımıza gerekse özel işletmelerimize hizmet kalitesinin arttırılması için örnek teşkil etmekteyiz. Bu nedenle; bölgede Toplam Kalite Sertifikası alarak; hizmet ve vatandaş odaklı faaliyet planlama çalışmalarımızın da öncesinden stratejiler belirlenerek planlı ve gerçekçi çalışmalarımızın yürütülmesi, belirlenen hedefler doğrultusunda başarı göstergeleri belirleyip ve performans ölçekleri tespit edip kurumsallaşma sürecinin yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin gerçekleşmesi amaçlanmıştır.

Destek projemiz ile kurumumuzun insan kaynakları kapasitesini ve hizmet kalitesini geliştireceğiz, yenilik ve iyi örnek uygulamalarını uluslararası kalite sertifikası ile sağlamış olacağız. Projemiz ile hizmet standartlarımızın yükseltilerek kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle de işbirliğini geliştirmek suretiyle yerel potansiyeli harekete geçirmiş olacağız. Hizmete erişim ve kalite standardını yakalayan bir belediye olarak yerel yatırımlar ve girişimler de artmış olacaktır.

Toplam Kalite Yönetimim Sistemi için danışmanlık hizmetinin 1. Ayı içerisinde

- Uzman Ekip tarafından Belediyemiz ziyaretleri yapılarak, gerekli eksikliklerin tespiti

- Uzman Ekip tarafından yürütülecek süreç ile ilgili detaylı rapor ve is planı hazırlanacaktır.

Hedef gruplarımız:

Teknik destek kapsamında verilecek eğitimden öncelikle 4 başkan yardımcımız, 11 daire müdürümüz, 4 danışma personelimiz, 2 halk masası çalışanımız, 5 tahakkuk memurumuz, 4 imar birimi personelimiz yararlanacaktır. Toplam 30 personelimizin katılacağı eğitimlerde interaktif uygulamalar gerçekleştirilerek deneyimsel öğrenmeler sağlanacaktır.

Eğitimimizin sonunda ;

- Malkara Belediyesi bünyemizde Toplam Kalite Yönetimim sistemi için gerekli belgelendirme ve dokümantasyon işlemlerinin yürütülmesi

- Malkara Belediyesi  üst yönetimi ile gerekli düzenlemelerin ve kararların alınması

- Malkara Belediyesi olarak Kalite El Kitabımızın  hazırlanması

- Malkara Belediyesinde sistem değişiklikleri ile pilot uygulamaların yürütülmesi

- Malkara Belediyesi olarak Uluslar arası Sertifikasyon Başvurusunun yapılması

Yukarıda belirttiğimiz toplam kalite eğitimine yönelik yürütülecek faaliyetler ile hizmet kalitemiz toplam kalite yönetimi standartların kavuşacaktır. Faaliyetlerimizden uluslararası sertifikasyon başvurusu kurumsal kültürün yerleşmesinden sonra eğitim veren kurumun danışmanlığında gerçekleştirilecektir. Kurum kültürü oluştuğunda Malkara Belediyesi olarak;

- Malkara Belediyesinin vizyon, misyon, ilkelerine yönelik gerekli değişiklikler yapılmış olacak,

- Malkara Belediye'nin hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik eksiklikler tespit edilmiş olacak,

- Malkara Belediyesi olarak Toplam Kalite Yönetimim Sistemine geçilmiş olacaktır.

Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek kapsamında projelendirilen toplam kalite eğitimi sonunda hizmet kalitesini arttıran, toplam kalite yönetimine kavuşan bir belediye olacak, takibi değerlendirme sürecinde uluslararası kalite belgesi başvurusunu yapmış olacağız. Süreç tamamlandığında belediye olarak 2008 Toplam Kalite Standartlarını ve ISO 9001 belgesini almış bir belediye olacağız. Bu kazanım ile hizmet alan vatandaş memnuniyetini arttıran, kalite standartlarına ulaşmış bir belediye olacağız.

Facebook Twitter Dailmotion Youtube

ANKET

İlçemize doğalgaz gelmesini istiyor musunuz?

TC.MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi Web Sitesidir.
Tüm Hakları Saklıdır.
E-POSTA LİSTEMİZE KATILIN