MALKARA

Malkara ilçesinin yer altı zenginliği bakımından sahip olduğu en önemli maden, linyit taş kömürüdür. İlçe yüzölçümünün ½'si maden sahası ruhsatına bağlı olup, bu ruhsat sabaları içersinde irili, ufaklı 38 adet işletme kömür üretim faaliyetine devam etmektedir. Ocakların bir kısmı açık işletme şeklinde üretim yaparken, bir kısmı da kapalı işletme, galeri yöntemiyle kömür üretmektedir. İşletmelerin tamamı özel sektöre aittir. Genelde kömürün kalınlığı 80 cm. - 250 cm. arasındadır. Üretilen kömürlerin kalitesi iyidir. Kalorisi 3.000-3.500 arasında, kükürt oranı 1-2 arasında, nem oranı ise % 17 ile % 37 arasında, değişmektedir. İlçede 38 faal, 29 faal olmayan toplam 67 kömür ocağı bulunmaktadır. Kömür ocaklarının teknik donanımı genellikle iyidir. Her ne kadar zaman zaman meydana gelen kazalar neticesinde ölüm vakaları meydana geliyorsa da, bu vakalar sık ve büyük değildir. Hele son yıllarda alınan idari ve teknik tedbirlerle bu kazaların sayısı son derece azaltılmıştır. Bu azalmada yapılan denetim ve kontrollerin de etkisi olmaktadır. Çıkarılan kömürlerin ikinci bir işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Nem ve kükürt oranı daha uygun değerlere getirtilerek, uygun büyüklükte çuvallanmalıdır. Gerekirse, ithal kömürlerle karma ve daha güzel bir kömür haline getirtilmesi daha uygun olur. Ürettikleri kömürleri bu duruma getirerek, her yere ve daha iyi fiyatla satan işletmeler bulunmaktadır. Kömür yatakları daha çok Karamurat, Kırıkali, Evrenbey, Batkın, Ahmetpaşa, İbrice, Tekke, Şahin, Doğan, Davuteli, Yaylagöne, Kozyörük, Pirinççeşme, Hasköy, Yörücek, Sarıyer, Dolu köylerinin topraklarında bulunmaktadır.
Üretilen kömürler Trakya bölgesi ile İstanbul'a pazarlanmaktadır. Kömür ilçe ekonomisinde son derece önemli yer tutmaktadır. Kömür ocaklarında çalışan işçilerin Çoğu batı ve orta Karadeniz bölgesinden gelen kişilerdir. Malkara da olup ta, kömür ocaklarında çalışanların sayısı çok azdır. Bu işçiler daha çok Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun il ve ilçelerinden gelmektedirler.
Trakya kömürlerini oluşturan Uzunköprü, Malkara, Keşan bölgelerindeki kömürlerin kalorilik değeri 3000-4500 Kcal aralığındadır. Bu kömürlerin görünür rezervi yaklaşık 75 Milyon ton civarındadır.
Türkiye'deki 3000-4500 Kcal arasındaki kömürlerin görünür rezervi 461.238.000 ton'dur. Trakya kömürleri ayın sınıl kömürler içerisinde Türkiye rezervlerinin %16'sını oluşturmaktadır.
Trakya bölgesinde 3000 kalorinin altında değerde olan Meriç, Yağcın ve Saray kömürlerinin rezervi 200 milyon ton civarında olup kendi sınıfında Türkiye rezervlerinin %5'ini oluşturmaktadır.
75 Milyon ton'luk görünür kömür rezervine 100 Milyon Dolar tutarında yatırıma 3000 kişilik istihdama yıllık 1 Milyon tona yaklaşan üretim gücüne sahiptir.
Trakya madenciliği 100 Milyon Dolarlık yatırım ile her yıl 25-30 Milyon Dolarlık değer üretmektedir. Ayrıca bölgeye ucuz kömür temininden dolayı, yıllık 20 Milyon Dolar ek katkıda bulunmaktadır. Bu değerler 1.450.000 dekarlık tarım arazisinin ürettiği değere eşittir. Bir başka ifadeyle Edirne'deki ekili tarım arazisinin %40'ının yarattığı değere eşittir.
Trakya yer altı kaynaklanılın arttırılarak değerlendirilmesi, Trakya ekonomi ismin gelişmesine ve bölgesel istihdama ciddi katkıda bulunacaktır. Yer altı servetlerimizi değerlendirmenin yollarından biri de kömür rezervlerimizi elektrik ve ısı üretiminde kullanmaktır. Yeraltı zenginliklerimizi, kendi öz kaynaklarımızı, insanlarımızın ve ekonomimizin kullanımına sunmak sosyal sorumluluğumuz olarak düşünülmelidir.