KURUMSAL

Misyon

İlçe sınırları içindeki mahalli müşterek ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayarak, sağlıklı ve sürekli gelişen bir kentte; çağdaş kentsel dönüşümleri, güçlenen altyapısı, artan sosyal refah seviyesi ve ÖNCE İNSAN anlayışıyla özgün bir kimlik oluşturarak vatandaşlarımıza yüksek ve değerli yaşam kalitesi sunmak.

Vizyon

Gelişimde ve değişimde öncü, teknolojiyi kullanan, kurumsal kimliği olan, stratejik yönetimi esas alan, sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş, şeffaf, örnek ve model bir belediye olmak.

İlkelerimiz

• Güler yüzlü, yapıcı bir hizmet anlayışı sunmak • Katılımcı bir yönetim anlayışı ile tarafsız ve hesap verebilir olmak • Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı olmak • Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak • Yeniliklere ve değişime uyum sağlamak • Hizmette kalite, hız, adalet ve eşitlik Belediyeler; vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı gibi organlardan meydana gelir. Sitemizde halkımızı bilgilendirmek ve iletişimi hızlandırmak amacı ile faaliyetlerimize, bizlere inanan ve desteğini esirgemeyen Malkaralılarla birlikte gerçekleştirdiğimiz hizmetlere ve yeni projelerimize yer verdik. Her işin başında muhabbetin olduğunu ve asıl başarının halkımızın gönlünde yer edinmek olduğu gerçeğini bir gün bile aklımızdan çıkarmadık.Söz Verdiğimiz Gibi Herşey Malkara İçin. . .
Birlikte başardık...