HİZMETLER

E-BELEDİYE

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belediyeler zamanla değişmekte ve yerel yönetimlerde bilginin kullanımı, verimlilik ve kaynakların planlanması gibi değerler ön plana çıkmaktadır. Bugün birçok belediyede, bilişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmanın, belediye yönetimleri için bir zorunluluk olduğu kanısı yerleşmiştir.  

Artık belediyeler, klasik belediyecilik anlayışı ile sağlıklı hizmet üretmelerinin mümkün olmadığını fark etmişler ve bilgiye dayalı, vatandaşın katılımcı olduğu, homojen bir yapıyla sağlıklı hizmet üretme arayışlarına girmişlerdir. Belediyelerin bu yeni anlayışı benimsemelerinin ve hızla bilişim teknolojileri ile yapılanmalarının temel sebeplerinden birisi Türkiye'nin e-devlet hedefidir. E-devlet'in bir ayağı sayılabilecek e-belediye uygulamaları, belediyelerin bilgi teknolojilerinin kullanmalarını zaruri kılmakta ve belediyeleri bilişim teknolojilerine yaklaştıran itici bir güç olmaktadır. E-belediyecilik, teknolojik gelişmelerin dünyayı hızla değiştirmesi sonucunda oluşan ihtiyaçların yüksek teknoloji kullanılarak karşılanmasıdır.

E-Belediyecilik yani Interaktif Belediyecilik, belediyenin vatandaşa verdiği hizmetleri aynı zamanda on-line olarak da sunmasıdır. Belediyenin web sitesine giren vatandaşın, belediye hakkında istediği bilgiye ulaşması, verilen kararları görmesi, belediyede gerçekleştireceği işlemleri yapması, öneri, istek ve şikayetlerini iletmesidir.

E-belediyecilik, belediyelerin vatandaşa daha kaliteli, hızlı ve sürekli hizmet sunması, bilgilendirmesi ve vatandaşın belediyelerdeki karar süreçlerine katılımını sağlayan çağdaş uygulamalar bütünüdür. Daha öz bir ifade ile yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik somut bir uygulamadır, yeni bir demokrasi anlayışıdır.

E-belediye, zaman ve mekan sınırı olmadan belediyenin internet üzerinden sunduğu hizmetlere erişimdir. Örneğin; beyan vermek, vergi borcunu öğrenmek ve ödemek, su tahakkuk bilgilerini görmek ve ödemek gibi.. Bununla birlikte vatandaş için en önemli kazanımı, erişimin kolaylaşması yani açıklık ve katılımcılıktır.

Ülkemizdeki demokrasi kültürünün de gelişmesine katkıda bulunacak bu uygulama ile kentliler artık vergilerinin nereye ve ne şekilde harcandığını kontrol edebilecek, encümen ve meclis kararlarını yakından izleyebileceklerdir. Ayrıca e-belediyecilik ile herkes bilgisayarının başından emlak ve çöp vergisi borcunu öğrenebilmekte, internet üzerinden ödeme yapabilmekte, ihaleler hakkında bilgi edinebilmekte, yerel yönetimlerin işleyişini daha yakından ve hızlı takip edebilmektedir.

 

https://ebelediye.malkara.bel.tr/beyaz/v2/index.html

 

Facebook Twitter Dailmotion Youtube

ANKET

İlçemize doğalgaz gelmesini istiyor musunuz?

TC.MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi Web Sitesidir.
Tüm Hakları Saklıdır.
E-POSTA LİSTEMİZE KATILIN