GÜNCEL

MALKARA BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 5 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 16.00'da Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'un Başkanlığında toplandı.

Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına; açılış konuşması, yoklama, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına saygı duruşunda bulunulması ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başlandı.

Gündemin 1. maddesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Malkara Belediye Akademisi İş Birliği Protokolü hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Emlak İstimlak Müdürlüğünün Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri Yetki hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan Plan Bütçe Komisyon raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı İçin Yetkilendirme hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan Plan Bütçe Komisyon raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan Emlak İstimlak Müdürlüğünün Gazibey Mahallesi Orta Okul Caddesi Mevkii, tapuda ada:215, parsel:1 no’ da kayıtlı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi olarak hizmet veren taşınmazın Türk Kadınlar Birliğine Tahsisi hakkındaki yazısı görüşülerek görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan Plan Bütçe Komisyon raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan Emlak İstimlak Müdürlüğünün Yeni Mahalle tapuda ada:175 parsel:160 noda kayıtlı Aile Yaşam Merkezi amaçlı taşınmazın Tahsis Talebi hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan Plan Bütçe Komisyon raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Otopark Yönetmeliği hakkındaki yazısının görüşülerek İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Gündemin 7. maddesinde yer alan 13.07.2018 tarihli İmar Komisyon Raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Şehit Turgut Aile Yaşam Merkezindeki Düğün Salonunun Kira Ücretinin Tarife Cetveline Eklenmesi hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan Plan Bütçe Komisyon raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı 1. maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğünün İçkili Yer Bölgesi kapsamına alınma talebi hakkındaki yazısı görüşülerek İçkili Yer Tespit Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Haber Kaynak: Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü