GÜNCEL

MALKARA BELEDİYESİ PERSONELİNE “ YEREL YÖNETİMLERDE TAŞINMAZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ” VERİLİYOR

Malkara Belediyesi personellerine, Malkara Belediye Akademisi Konferans Salonunda 7 Ocak 2019 Pazartesi günü itibari ile Kaped Eğitim Org. TurTic. Ltd. Şti tarafından görevlendirilen Muhasebat Kontrolörleri tarafından; Taşınmazlara İlişkin Temel Mevzuatın Tanımı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Taşınmaz Yönetimi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Taşınmaz Yönetimi, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Hükümlerinin Tamamı, Taşınmazların Bütçe İşlemleri, Taşınmazların Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesine Göre Tüm Kayırları, Taşınmazların Denetimi (İç Ve Dış Denetim Açısından Değerlendirilmesi),Taşınmaz İşlemlerinin Detayları hakkında eğitim verilmekte olup, Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Hibe Programı kapsamında onaylanan “ Yerel Yönetimlerde Taşınmaz Yönetimi Eğitimi” isimli proje 13 Ocak 2019 Pazar gününe kadar Malkara Belediye Akademisinde verilmeye devam edecektir.

Proje faaliyeti olan eğitim programı ile Belediyeye tahsis edilmiş olan taşınmazların tahsis amacına uygun olarak kullanılmasından kayıt ve kontrollerinin yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, yönetmelik eki icmal cetvellerinin oluşturulması, tahsis edilmiş ya da kiralanmış olan taşınmazların amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, başka idarelere veya kişilere tahsis amacı dışında kullandırmamak, taşınmazın bakım ve onarımlarını yaptırmak, tarihi kültürel bir yapı iş korunması ve tadilatını ilgili mercilere bildirerek yaptırılmasını sağlamak, şeffaf ve erişilebilir tutulup tutulmadığını kontrol etmek ve ettirme konularında personelin gelişmelere uyum sağlaması teşvik edilerek, gelişimi ve değişimi takip ederek mevzuata hakim, kurumsal kimliği olan hizmette kalite ve hız, dinamik ve çözüm ortaklığı odaklı olan bir belediye hizmeti Malkara Belediyesi hizmet sınırları içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir.                                                 

Haber Kaynak: Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü